Poslednja Igra Leptira - Mozak

Kad je mozak veseo
Onda duskaju i mravi
Kad je mozak veseo
Znam da nisam sam u travi

Kad je mozak veseo
Onda srce trči brže
Kad je mozak veseo
Bube se za ruku drže

Kad je mozak veseo
Ruke nisu hladne
Mnogo nas je, pevamo
Ono što nam padne

Oooooo
Na, na, na, na

Kad je mozak veseo
Onda sviramo za tebe
Kad je mozak veseo
Hvataj mačkicu do sebe

Kad je mozak veseo
Ruke nisu hladne
Mnogo nas je, pevamo
Ono što nam padne

- hvala Tajana