Teška Industrija - Kolika je Jahorina planina

Kolika je Jahorina planina,
Siv je soko preletjeti ne može,

A kamoli dobar junak na konju!
Djevojka je pregazila bez konja!

Svi Bosanci dobre konje sedlaju,
A Bosanke ruse kose češljaju!

- hvala Tomislav