Teška Industrija - Kadija

S rogatim se teško bosti,
ako i ti nemaš rog,
u tu igru bez milosti,
ne pošalji nikog svog..

Bio si u teškom boju
ali nisi bio lav,
pristanu na pravdu moju,
pa ćeš i ti biti prav..

Kadija te tuži,
Kadija ti sudi..

- hvala Tomislav