Teška Industrija - Odlazi teška industrija

Još samo ovu pjesmu,
sa suzom što se pjeva,
slušajte mili moji,
ostajte mi zdravo..

Odlazi teška industrija,
i kaže vam doviđenja..

Ko pijesak koga vjetar,
raznosi na sve strane,
odlaze bivši, bivši dječaci..

Ko sunce što se svuda,
iz zrelih plodova širi,
razilaze se zanesenjaci..

- hvala Tomislav