Zeljko Samardzic - Spopala me jedna žena

I široka i duboka, i popreka na sve strane
I prebliza i daleka, spopala me moj jarane
I prebliza i daleka, spopala me moj jarane

I zelena i rezeda, i od danas i od lane
I od žuči i od meda, zatekla me moj jarane
I od žuči i od meda, zatekla me moj jarane

REF.

Spopala me jedna žena
Kao kakva slatka mora
Pa sad živim kao sena
Ispod njenih prozora


I lukava i poštena, i poročna i bez mane
I zauvek izgubljena, obuze ne noj jarane
I zauvek izgubljena, obuze ne noj jarane

- hvala Pencha