Dragan Stojnic - La boheme

Naše najlepše vreme
vec je odavno prošlo,
a secanja žive.
Montmartre beše tad
tu, ispod prozora,
u nekom plavom cvecu.

A u sobi toj
jedan krevet i sto
i moje slike sve.
Tu smo se voleli,
s gitarom pevali
i snove sanjali.

La boheme, la boheme,
to bili su najlepši sni
la boheme, la boheme,
tako smo lepo živeli.

U jednoj maloj kafani
za stolom do zida
mi cekasmo slavu.
Gladni i umorni
dugo bi sedeli
kraj one tople peci.

Kad bi bar ovde
za jedan dobar rucak
mi prodali platno,
tada bi stihovi
sa nama pevali,
sa nama živeli.

La boheme, la boheme,
ja bejah mlad, a lepa ti
la boheme, la boheme,
dvadeset tek smo imali.

Još i danas se cesto
prošetam polako
do stare adrese.
Ne vidim nigde te
zidove, ulice,
ni našu mladost

A gore, pod krovom,
atelje tražim svoj,
ali ni njega nema,
u novom ruhu svom
Montmartre je tužan sam
i jorgovani s njim.

La boheme, la boheme,
ja bejah mlad, a lepa ti
la boheme, la boheme,
lepo smo, lepo živeli.