Parni Valjak - Glavnom ulicom

'Ajde pođi sa mnom
'Ajde pođi sa mnom
Glavnom ulicom
'Ajde pođi sa mnom
Čudna su vremena, ne mogu sam


Dječaci se trude da djeluju grubo
Djevojke su daleke
Ovo su ta vremena moderna
Ja više nisam siguran


'Ajde pođi sa mnom
S vremena na vrijeme šapni "volim te"
'Ajde pođi sa mnom
Čudna su vremena, trebam te


Ništa više ne shvaćam
Ponekad osjećam se stran
Tri koraka do ludila
A to mi se ne dopada

'Ajde dođi sa mnom

Dječaci se trude da djeluju grubo
Djevojke su daleke
Ovo su ta vremena moderna
Ja više nisam siguran


'Ajde pođi sa mnom
('ajde, 'ajde pođi sa mnom)
'Ajde pođi sa mnom
('ajde, 'ajde pođi sa mnom)
'Ajde pođi sa mnom
(glavnom ulicom)
'Ajde pođi sa mnom
(glavnom ulicom)
'Ajde dođi sa mnom...

- hvala Barbara