Zeljko Samardzic - Ohladi

Danima ti je puna kuća,
Linija čak i noću vruća
Tačka dodira nije nam moguća
Svako čekanje kraja ima
Mogu početi tu pred gostima
Da te ljubim odmah na vratima
Pašćeš mi u ruke pašćeš
Stižem, a ti vidi šta ćeš..

Ohladi, sokove, bokove, okove kasno je sada za vadjenje
Jer posle mene ti treba veliko hladjenje
Ohladi špricere, likere, drinkere, vodu pretvori u suvi led
Da ga na grudi staviš kad moj dodje red

Ti se brani tek reda radi,
al na jedno se uvek kladi,
meni ljubav nikad ne dosadi.
Svako čekanje kraja ima,
mogu početi tu pred gostima
Da te ljubim odmah na vratima
Pašćes mi u ruke pašćeš,
stižem a ti vidi šta ćeš.

Ohladi, sokove, bokove, okove kasno je sada za vadjenje
Jer posle mene ti treba veliko hladjenje
Ohladi špricere, likere, drinkere, vodu pretvori u suvi led
Da ga na grudi staviš kad moj dodje red

- hvala Dusan