Neda Ukraden - Sarajka djevojka majci plakala + Mene majka kara + Neko tiho zapjeva

Sarajka djevojka majci plakala:
ne daj me, ne daj me, majko za njega!
U mom srcu drugi spi,
što me danas poljubi!
I sad tužna čekam ga, da me opet pogleda.

Mene majka kara, što mi dragi šara,
što mi dragi šara po selu.
Kaže: man’ se, lole, njega mnoge vole,
nega mnoge vole u selu.
Jest da je kriv, al je mnogo živ – delija!
On nije rad da te ženi sad.
Pusti ga!
Znam ja dobro, majko,
da ga vole žarko,
da ga mnoge žele u srcu!
Što ga više mame,
to je draži za me,
to je draži za me, volim ga!
Jest, da je živ, ali nije kriv
što je mlad.
Dao mi je riječ,
ženiće me već,
ima kad!
Mene majka kara, što mi dragi šara,
što mi dragi šara po selu.
Kaže: man’ se, more, njega mnoge vole,
nega mnoge vole u selu.
Jest da je kriv, al je mnogo živ – delija!
On nije rad da te ženi sad.
Pusti ga!


Neko tiho zapjeva iz polja u noć
i u meni samo tugu stvori da me noćas mori!
I da me sjeća na one dane
kad je na tom polju za me mirisala sreća.
I da me sjeća na one noći
kad su trave šaputale da ćeš opet doći

- hvala Marko