Djordje Balašević - Sanja

Ponoc me opet zatece
sa lošim vinom i sumnjivim ženama,
secanje kao reka potece
mojom glavom i mojim venama.

Uzalud tiho prestaje
odjek tvojih reèi u svemiru,
osmeh tvoj vedri nestaje
uzrok jednom davnom nemiru.

Dugi su putevi kojim sam hodio
more iluzija kojim sam brodio,
prazan je zivot koji sam vodio.
Sanja!

Hteo bih svemu da dokucim smisao
zašto sam živeo zašto sam disao?
Zašto sam voleo i pesme pisao?
Sanja!

Svaki put nekuda odvodi
ja ne znam kuda niti me zanima,
samo san do tebe dovodi
i to je put kojim putujem danima.

- hvala Sanja