Tajči - Noć od kristala (Zagrebfest 1987.)

A suza vrela još plamti zeđ na usnama
Dok tvoje ruke mole samo jednu kap sa izvora
Tako mi godi da te mučim riječima
Al kad te nema još dugo tinja žar tvojeg dodira

Kroz plamen zove trag koraka
Al predubok je mrak parkova
Sa meke svile svog jastuka
Noktima bi do tvog ramena

Htjela bih za tren
Iz grudi da ti otmem makar krik
Kroz noć od kristala
I za jedan tren da čujem kako puca ova noć
Noć od kristala
I nek se rasprsne u tisuću zvijezda što blješte dok ih ispijam ja

Tako mi godi da te mučim riječima
Al kad te nema još dugo tinja žar tvojih dodira

- hvala Amaster