Bolero - Moja Generacija

A moja generacija, miris jednog proljeća,
svoje vrijeme ubija po kafićima!

Djevojke gledamo i oči parimo,
pjesme ritam volimo,
dugo stojimo, pušimo i pijemo,
u sve kafane idemo
i starom lovu trošimo
i ništa ne radimo,
u zanosu igre i pjesme
sve su kafane tijesne.

A moja generacija, miris jednog proljeća,
svoje vrijeme ubija po kafićima!

A sutra love nemamo,
al' opet u kafe idemo,
pa se tamo grebemo
a tamo, sve uz buku,
vidimo lijepu djevojku
i slušamo dobru muziku
i starom lovu trošimo
i ništa ne radimo,
u zanosu igre i pjesme
sve su kafane tijesne.

A moja generacija, miris jednog proljeća,
svoje vrijeme ubija po kafićima!

A moja generacija, miris jednog proljeća,
svoje vrijeme ubija po kafićima!

- hvala Aleksa Lazarevic