Oktobar 1864 - Glasovi

Nikada u mraku ne pričaj
da sve nas čeka isti kraj...
Kada vidim povorku crnih zastava,
čujem glasove podzemnih svetova...

Tvoje ime neko proziva
osmehom nemih usana...
Otvara se bezbroj zemljanih postelja,
već ustaju sablasti proteklih vekova...

Ref: Gledam kako te odnose nevidljivim rukama...
Bojim se, stežem te i ne dam nikome...
Verujte usnama, mojim malim prstima
- nećete ga odvesti nikada, nikada!!!

Otvara se bezbroj zemljanih postelja,
ustaju sablasti proteklih vekova, vekova...

Ref.

- hvala Sashka