Miso Kovač - Pozdravi mi ženu plave kose

Bila mi je jedno modro more,
jedna lađa, koju nosi plima.
Bila mi je jedno toplo ljeto,
kišna jesen, jedna hladna zima.

Bila mi je, sada više nije
plavu kosu prekrila je tuga...
Sada imam oč, pusti pogled
jednu pjesmu za staroga druga.

Pozdravi mi ženu plave kose
kad je sretneš, prijatelju moj
Samo kaži da ne sanjam više,
sve sam snove poklonio njoj.

- hvala Role