Pekinška Patka - Šta je zbližilo nas

Mira hoće džin
a ja sam švorc
nemam brate kintu
Ni za jednu dobru fintu
Ona želi sex, kaže da sam hit
A ja bi bre na ex, dok slistim jedno pivo

E ee, šta je zbližilo nas x2

Mira u lokalu jede samo šatobrijan
Kad se plaća račun ja se pravim pijan
neće da se mazi jer nisu pravi dani
a ja mrtav hladan vadim gumenu stvar

E ee, šta je zbližilo nas x2

Mira hoće džin
a ja sam švorc
nemam brate kintu
Ni za jednu dobru fintu
Ona želi sex, kaže da sam hit
A ja bi bre na ex, dok slistim jedno pivo

- hvala Jaksa