Pekinška Patka - Gledaj, ja sam svoj

Ponekad sam srećan kad me na ekranu vide
Prijatelji, cure i oni koji me se stide
Za neke samo ko unazad, za druge novi rokenrol
Oni koji me vole, znaju da sam iskren

Gledaj ja sam svoj, O o x4

Ti si samo broj, za gotovi kroj,
uha ha, to je tvoj trip

Ponekad sam srećan kad me na ekranu vide
Prijatelji, cure i oni koji me se stide
Za neke samo ko unazad, za druge novi rokenrol
Oni koji me vole, znaju da sam iskren

Gledaj ja sam svoj, O o x4

Ti si samo broj, za gotovi kroj,
uha ha, to je tvoj trip

- hvala Jaksa