Let3 - Srničica

kraj potoka dva bunara
ni u jednom vode nema
a jedna je srna zedna
pa se, eto, nekud sprema
potocicu potocicu daj napoji srnicicu
ako sada nema vode
zauvijek mi ona ode
potocicu potocicu daj napoji srnicicu