Dekubitus - Vlak crne demencije

Dementni crni vlak naprijed krot teški mrak
Sa centralne stanice za put u viječni mrak
Put dementne horde do koštane srži zle
Tračnice za bezdan crni gdje se umire
Osakačene duše, nekromantična lica
Trula gangrenska kobasica, zaražena, gnojna pica
Izrešetana tijela, ekstremna zlodjela
U vlaku crne demencije na pruzi za vječni mrak
Krvnici predatori apetit vam je prejak
Lešinari gramzljivi život vam prelak
Amorfne strukture guši teški zrak
Dolazi vaš spasitelj demetni crni vlak
Ovo nije vrisak podzemlja ni maligni tumor
Ni krščanska metafora ni sotonistički humor
Ono nije mračna utopija ni destruktivna šema
Već blistavo ogledalo nakaradnog sistema

- hvala Jurko Kataklizma