Let3 - Dobri Miki

Dobri Miki je tvoja dobra struja
kroz zidove vodovima luta
koke ga vole krave ga mole
da ih toplom strujom poji i blago muze
djeca se ne boje doktora
baka to im uho bode
jer im elektrode gode

dobri miki je tvoja dobra struja
kroz zidove vodovima luta
koke ga vole, krave ga mole
djeca se ne boje
elektrode gode

hvala miki hvala zahvaljuju mu svi
pa se ljube grle, bistra djeca, mama, tata
zahvaljuju mu koke, sarene krave
osisane ovce
u skoli svi bolje uce
elektricna rokacina na ucenje ih vuce