Gustafi - I kamo sada pojti

I kamo sada pojti kad nje ni
Kamo sada pojti kada cili svit spi
Kada nanke breki po česti ni
Kako da san sam na toj planeti

Zvizde su pošle u pizdu materinu
Črno nebo vrišće dok pensan na nju
I ča sada, ča sada
Kadi je moj put, kadi je moja nada

Ne, ne, ne, ne moren tako naprid koračati
Ne, ne, ne, moran frmati, moran spati

Ništo naprid goni i kada svitla ni
San kako stara kučka ka zlegla bi
Ala pretelji moji, dište se
Moramo poj, kraj bi moga brzo doj

Ni vrime za spati, nanke za krepati
Zajdimo na čestu kantati i plesati

Ne, ne, ne, ne smimo se frmati
Ne, ne, ne, ne smimo više spati

- hvala mare_os