Gustafi - Marija se paričiva

Aj, Marija se paričiva
Aj, MArija se paričiva
Aj, Marija se paričiva za uženiti
Aj, Marija se paričiva za uženiti
A ja pensan ma kako da ću umriti

Lancune ona rikamiva
I dotu bilu paričiva
Lancune rikamiva i dotu paričiva
Lancune rikamiva i dotu paričiva
A meni škuro sprida oči dohaživa

Aj, Marija, Marija, Marija
Zgorili su mi sanji svi
Aj, Marija, Marija, Marija
Ma zašto ti i samo ti

Marija ne more spati
Marija ne more spati
Marija ne more spati od radosti
Marija ne more spati od radosti
A ja bin sebi srce rad probosti

- hvala mare_os