Gustafi - Pušti mi

Pušti mi ti južni vitar da mi puše
Da mi bude teplo, vlažno u dubini duše
Neka nikne sime koje nosi toje ime
Neka nikne sime koje nosi toje ime

Pušti neka pada tisti bili snig
Da mi srce bude puno bile boje
Da ja moren piturati lice toje
Toje lice u zimsko cviće
Da ne vene dok ni mene
Aš ja ću nazad doj
Aš ja ću nazad doj
Najti ću pu, najti ću put

- hvala mare_os