Ivana Kindl - Halo Santa

1.Pao nam je prvi snjeg nešto bih ti htjela reć
Šaptala sam poruke mašnama za poklone
Sanjala sam drugi snjeg zaljubljene stihove
Slovkala sam riječ po riječ:Voli me,ne voli me
Ćup,ćup,ćup,ćup
Ho,ho,hoX4
Pao bi sa srca led da mi kažeš barem riječ
Slala sam ti poruke,pitala za poklone
Od tebe ni a ni b,jel to santa zezaš me
Pao nam je drugi snjeg,male bijele pahulje
Sledile se poruke,napisane za tebe
Pao je i treći snjeg,od tebe ni a ni b
Ja ti slovkam stihove,ali više neću ne
Ćup,ćup,ćup,ćup
Ho,ho,ho,hoX7

- hvala Dunja Lazarevski