Direktori - Vitez propuštenih prilika

Mog'o sam ovo, mog'o sam ono,
Ali nisam, jebi ga!
Mislio i mislio, ništa nisam smislio - jebi ga!

Bili baba i deda i imali klupu - jebi ga,
I na klupi četka i sve iz početka - jebi ga!

Vitez propuštenih prilika,
Ja sam vitez propuštenih prilika,
Vitez propuštenih prilika,
Da, vitez propuštenih prilika!

Ko zna zašto je to dobro - jebi ga!

- hvala Ćelavi