Direktori - Lova

Ako si kriv - postaćeš prav,
Ako si bolestan - bićeš zdrav,
Nećeš biti žedan ni gladan,
Nikad šutiran niti jadan.

Lova je potreba, lova je navika,
Lova je robija, lova je navlaka!

Pun novčanik gde si - da si,
Niko te ne pita ko si, šta si (lova!),
I kad nemaš nikog svog, lova je ključ, lova je bog (lova!)

Lova ušuškava, lova uljuljkava,
Lova obmanjuje, lova sahranjuje!

Menja geografiju, pegla biografiju!

Lova zaslepljuje, lova zavađuje,
Lova ubeđuje, lova savlađuje!

Svrha prostitucije, rata, revolucije (lova!),
Nikad dosta ni previše,
Mamac za gladne i pohlepne (lova!).

Lova je potreba, lova je navika,
Lova je robija, lova je navlaka,
Lova ušuškava, lova uljuljkava,
Lova obmanjuje, lova sahranjuje!

- hvala Ćelavi