Lvky - Tamo di san davno tija

Tamo...
Di san davno tija
Di san svoju jubav skrija
Ka dite san se smija

Tamo...
Di san se rodija
Tamo duša ova pripada

Tamo je More
Duboko...
A Sunce stoji
Visoko...

Tamo san sriću svoju snija ja
Tamo ja bi tija...
Sanja davni san

Di ću ja?
Nikog svoga neman...
Di ću sam?
Pun san briga i problema...

Pa molin moje vale
Da me vrate tamo di san davno tija
Da mogu sist na skale
Di je meni jednon rekla da mi pripada

Jer tamo je Sunce...

I zato stalno mislin na TO
Kako odlazin do škoja
Di čeka jubav moja
Potin zlaćanin nitima
Ona čeka da se vratin ja

Čeka me More
Duboko...
A zvizde svitle
Previsoko...

Tamo san sriću svoju snija ja
Tamo ja bi tija...
Sanja davni san

Di ću ja?
Nikog svoga neman...
Di ću sam?
Pun san briga i problema...

Pa molin moje vale
Da me vrate tamo di san davno tija
Da mogu sist pod skale
Di na kraju mi je rekla da jon nevajan

Jer tamo je Sunce
Visoko...
Tamo je More
Duboko...

Duboko...

- hvala makedo