Zdravko Skender - Moja ljubav

Moja ljubav ima snagu vala,
jedna suza na moj dlan je pala,
moja Suzy, ti si moja nevera.

Moja ljubav ima snagu vala,
jedna suza na moj dlan je pala,
moja Suzy, ti si moja nevera...