Tunel - Moje vreme leti

Sveži tragovi na putu
Dug i težak san
Pogled istinom zatečen
Osmeh zauzdan

Moje vreme leti
A u telu kuca sat
Dok mi sumrak preti
Ja sam miran, ja sam lak

Posred srca zmija sanja
Jedan stari san
Hodom moći prema vodi
Slutnjom začaran

Moje vreme leti
A u telu kuca sat
Dok mi sumrak preti
Ja sam miran, ja sam lak

Kao čamac preko reke
Kao sveža kap
Kao peska puna šaka
Kao slomljen štap

Moje vreme leti
A u telu kuca sat
Dok mi sumrak preti
Ja sam miran, ja sam lak

- hvala dramal