Gustafi - Katarina

Aj na vrajža Katarina mića mala
Ča na mene svakih sedan dan se stala
Ma zajno meni u krilo ona bi se sila
I po votki toj junački bi udrila

Pak pomalo takovin bi mi čapala
Pipajuć ga, na debelo se smijala
I opet oko vrata moga se stiskala
Već videć kako bi mi šolde sve špendala

Ref: Aj na vrajža kurba svinja Katarina mala
Ča šolde mi je opet sve pobrala
Ma ča ćeš kada mala beštija ta
Pod kožu mi je stala-la
I srce skroz mi namurala-la

Ma bez krijancije tajsta hudoba je bila
Ča nanke jako ona ne bi bila skrila
Bez srama noge je širila mala
I mudantice crlene bi kazala

A ja onako munjen niš nebin kapija
Kad z guzicon sprida nosa bi vrtila
I samo kako brek bin čeka ko bi mala
Aj, ko bi me u škuro kamo dopeljala

Ref: Aj na vrajža kurba svinja Katarina mala
Ča šolde mi je opet sve pobrala
Ma ča ćeš kada mala beštija ta
Pod kožu mi je stala-la
I srce skroz mi namurala-la

- hvala Vesna & Lorena

Podelite:
Share on Facebook  Share on Twitter  Share by e-mail



I da san znaKatarina