Dzem i Sve - Ko je isprzio cips?

Ko je ispržio čips? x4

Samo jednom pitam vas to
Ovaj krompir ko je ispržio?

Ko je ispržio čips? x4

Ko jede čips taj mora da zna
druga hrana je bezvredna
puno soli malo zejtina
e, jebi ga dalje nema texta.

- hvala chomma