Dzem i Sve - Tajna

Da li si bila u velikom gradu?
Gde ljudi ležu ranije.
Oko 8 ili 9 gase svetla
i odlaze na spavanje

Dan im počinje tek oko ručka
a večera je tek nebitna stvar
ne popravljaju sami stvari
da ne naprave još veći kvar

Ako jednom odeš na skrovito mesto
ti nemoj reći nikome
da sam ti ja odao tajnu
koju oni celi život traže

Bune se kad zataji sedmica
ili neki drugi prevozni znak
a ne znaju da život je lepši
kada ga prelaziš kao pešak.

- hvala chomma