Dzem i Sve - ! Route de France !

Koliko sam puta išao u tu prelepu zemlju,
koliko sam puta kroz nju prošao,
al* evo opet za tamo imam želju,
čini mi se da sam nešto ispustio.

A video sam toranj, video sam kapiju,
gomilu prelepih i divnih predela,
čuo sam priče, znam im istoriju,
kako se taj narod digao iz pepela.

Al* jebe se njima za nas,
oni misle da su najveći.
Samo pašće Paris kad tad,
i Bastia će ponovo goreti.

A kad dođeš tamo, milina i toplota,
gostoprimstvo i usluga na nivou zavidnom,
pejzaži, zgodne cure, jednom rečju, lepota,
mogao bih tu da napravim svoj dom!

- hvala chomma the great