Dzem i Sve - Srce voli i slomljeno

Pao je mrak, opet sam sam,
teško je, ali znam da dolazi dan.
Istina boli, teško je to,
znam da srce voli i slomljeno.

Pogledaj u stranu, ne štedi reči,
za ono što znamo oboje.
Ovaj grad je mali, al* suton je već,
ti odlaziš, nestaješ, zauvek.

Pao je mrak, teško je znam,
kad si ostavljaen, ostavljen i sam.
Istine tužne, gorke i hladne,
scene su ružne, kad padne mrak.

- hvala chomma