Gustafi - Naša san je

Nasa san je oni petak i ni bila u redu
Sva razbotunana rascesljana u niken bedu
Nasa san je kako gleda da bi bila moja
Ma kako ces ti biti moja kad nisi ni svoja
A ne ne ne ne ne
A ne ne ne ne ne

Stiskala se u me i u krilo mi je sila
U uho mi je kapala za vajk bin tvoja bila
Sad je ni
Sad je ni
A vec je kasna ura
Forsi spi
Sad je ni
Sad je ni, a vec je kasna ura
Forsi spi

[solo]

Sva je bila zgubljena blida i bez boje
Samo usta ta crlena mamila su moje
Nidan ju ni razumija ni potribe njene
Po svitu ta je sibala pameti zgorene
Ne ne ne ne ne
Ne ne ne ne ne

Stiskala se u me i u krilo mi je sila
U uho mi je kapala za vajk bin tvoja bila
Sad je ni
Sad je ni
A vec je kasna ura
Forsi spi
Sad je ni
Sad je ni, a vec je kasna ura
Forsi spi

[solo]

Sad je ni
Sad je ni
Sad je ni
Sad je ni