Miso Kovač - Malo mi je jedan život

Ja te molim, ja te molim, još samo jedan dan,
a onda neka umrem, nek utonem u san.
Ja te molim,ja te molim, još samo jedan dan,
a onda neka umrem, nek utonem u san.

Ja te molim, ja te molim, još samo jedan dan,
a onda neka umrem, nek utonem u san.
Ja te molim,ja te molim, još samo jedan dan,
a onda neka umrem, nek utonem u san.

Malo mi je jedan,jedan život s tobom,
srce se ne stidi, kleči tu pred tobom

Ja te molim, ja te molim, još samo jedan dan,
a onda neka umrem, nek utonem u san.
Ja te molim,ja te molim, još samo jedan dan,
a onda neka umrem, nek utonem u san.

- hvala Jovan