Miladin Sobic - Prođoh gradom

Prođoh gradom, prođoh gradom ja
naljutio me vrag, naljutio me nešto vrag.
Prođoh gradom, prođoh gradom ja
naljutio me vrag, naljutio me nešto vrag.

Laže, vrijeđa, radi iza leđa
i misli da ću život pomiriti s tim
to li lako, al' ne može to tako
o meni, o meni.
o meni, o meni.

Prođoh gradom, prođoh gradom ja
naljutio me vrag, naljutio me nešto vrag.

Arkade čvrste al' polomiću mu prste
ne može svašta da se gura u moj svijet
ja sam sviko da ne brine niko
o meni, o meni.
o meni, o meni.

Gledam bruku gdje mu drugi ljube ruku
i odmah sebi kače podvijeni rep
za sreću pseću, loše mislit neću
o meni, o meni.
o meni, o meni.

Prođoh gradom, prođoh gradom ja.
naljutio me vrag, naljutio me nešto vrag.
naljutio me nešto vrag, naljutio me nešto vrag...

- hvala Lara