E-play - Nikada

Da l’ si bio nekad kada mi ti trebaš
NIKADA
Da l’ si bio nekad kada mi ti trebaš
NIKADA
Ti me pitaš dal’ te volim
Reći ću ti
Samo jednim pogledom reći ću ti
Neću nikad biti
Kada ti ja trebam
I nikad nećeš znati
Čega sam ja vredna
Tvoja je mašta
Isuviše bedna
Za ono što se naziva ispunjenjem želja

Možeš da me lažeš
I pričaš koješta
Misliš da si dobar
Al’ si pravi veštac
S tobom ja ne bih
Počinila greh
Mogu da ti uteknem
Da doživis peh

- hvala Natasa