E-play - Pocetak

Početak
Iako je redak
Ne znam da l’ će biti
Jer još uvek ja ga ne znam
Ponekad
Kao da je letak
Doleti čak do mene
I propusti ga vetar
Dopusti sebi
Bar nekad
Nekakvoga svetla
Dojavi mi da znam
Da živ si sad i vedar
U bezdan
Sa stihovima vredan
Vidiš da te gledam
I počinjem da smetam

- hvala Natasa