Motorno Ulje - Zadnja litra

zadnju litru konobarica toči
birtija se zatvara u grad treba poći
netko pijan manje netko pijan bolje
pjeva se pjesma i svi smo dobre volje

prolazimo kroz park frka se stvara
pred nama stoje dva redara
jedan nas zapisuje i pitanja postavlja
čim oni odu pjesma se nastavlja

la la la la...