Poslednja Igra Leptira - Srce od meda

Danas mi je srce malo manje
danas bih da pijem nešto hladno
patike u strašno lošem stanju
kilometri vuku me za nos....
Danas sve nek' traje malo duže
danas me ne vuče ćup sa zlatom
kome tako glupe stvari služe
kilometri vuku me za nos...
I ništa što se važnim može zvati
nisam prespavao
i previše da može da se vrati
uvek sam davao...
Treba mi
srce od meda
kocka od leda
dve plave pertle
i ti....

- hvala premac