Putokazi - Gift shop

JA SAM
OTVORILA
MALENI DUĆAN
PRIGODNIH POKLONA

ON
VAN GRADA JE
VLAŽAN I PRAZAN
A SJAJNO POSLUJE
LJUDI DOLAZE
I TRAŽE SEBE

U NJEMU IMAM JA
SVE TOPLE OSMIJEHE
IMAM JA
I SUZE ISKRENE
UZMITE
JER NOVCA NE TRAŽIM
SRETNA SAM
BOGATA
KAD NEKOG USREĆIM
UZMITE
DARUJTE

SVE
ŠTO VIDIŠ TU
VRIJEDI I TRAJE
SAMO DOK DAJE SE
PRAZNE POLICE
SU PUNE
LJUBAVI

U NJEMU IMAM JA...

- hvala sibigla