Putokazi - Tararajčica

Lipa lipa si mi
I lipo se nosiš
Samor samor malo
Na široko hodiš

Da bi da bi malo
Na uže hodila
Srcu srcu mome
Ti biš ugodila

Srcu srcu mome
I mojoj nesreći
Oj Katijo
Neću s tobom leći

Oj Katijo
Nemoj se plakati
Bog će Bog će tebi
Bolju sreću dati

A ta a ta sreća
Tebi će to biti
Da ćeš da ćeš se ti
Za mene ženiti