Putokazi - Vilino kolo

Ti du ta du ti du ( to da di je jedo )
Ti du ta du ti du ( to da di je )
Ti du ta du ti du ( to da di je jedo )
Ti du ta du ti du ( to da di jelej )

Sejla ti sej on
Vethe se mahine
Ilon se va
Teh i jondehi
Naseva
Tu mi ha deiju
Sm ti jon
I neteh sem
I vertha tumai dejo

Sejla tu i son
Maha dej tehve
Joji nebetne
S na deijo
Jahi sen dej ha
Seva tu milej
Teh i versen da
Johi jon

Pjevale vile
Plesale u kolu
Sunce zibale
Mesec užgale
Z noći letel v nebu
Zorom vrnule se v gaj
Sunce zbudile vile

- hvala sibigla