Leo - Ako varaš

Ti što rani dušu moju
ja dadoh ti ljubav svoju!
Ti što noću drugom odlaziš,
što se igraš srcem mojim
kao da i ne postojim!
Zašto samo malo ne paziš?

Ako varaš sakrij od mene
da do mene priča ne stigne!
Ako lažeš laži vještije
moje srce, ludo srce
za to nikad znati ne smije!

Sve što imam sve je malo,
jer ti više nije stalo!
Svake noći drugom odlaziš.
Što se igraš srcem mojim
Kao da i ne postoji?
Zašto samo malo ne paziš?

- hvala ana