Lana Jurčević - Najbolja glumica

Ona me nazvala pedeset puta
kao slučajno
ja dobro znam da žena kad je ljuta
griješi prirodno

i tvoje laži nisu dobre kao prošlog mjeseca
u ovoj igri ja sam najbolja glumica

hajde nagradi moj trud
reci barem jednu dobru laž
kao da zamnom si lud
jer samo meni pripadaš

nagradi moj trud
nemoj više nikada do nje
nikom naglas priznat neću
da znala sam za sve

Al moje snage su na kraju
došle su do granica
u ovoj igri ja sam najbolja glumica

hajde nagradi moj trud
reci barem jednu dobru laž
kao da zamnom si lud
jer samo meni pripadaš

nagradi moj trud
nemoj više nikada do nje
nikom naglas priznat neću
da znala sam za sve

Hej hej hej hej

hajde nagradi moj trud
reci barem jednu dobru laž
kao da zamnom si lud
jer samo meni pripadaš

nagradi moj trud
nemoj više nikada do nje
nikom naglas priznat neću
da znala sam za sve

- hvala patty