Atomsko Sklonište - Moramo zamoliti prolaznike

Utopit će se ovi dani
U ono što nas čeka.
A stanica sa koje se polazi
Bit će pusta i daleka.

Moramo zamoliti prolaznike
Da ne gaze onaj dio grada
U kojem se nekada voljelo,
A sad se eto strada.

Pričali su mi dok smo bili djeca
Da ljudi žele ljubiti.
Sad na vratima kucaju vojnici,
Tražeći nešto za ubiti.

Utopit će se ovi dani
U ono što nas čeka.
A stanica sa koje se polazi,
Bit će pusta i daleka.

- hvala Olujni mornar