Regina - Ne mogu mi pomoći

Ne podnosim velike ljubavi, romantiku,
jer to je sve put za bol i dosadu i naviku
i šta mi bi kad sam se u tebe zaljubio
za jedan dan, za jednu noć glavu sam izgubio.

I ne mogu mi pomoći ni Bogovi, ni doktori,
jer me niko ne ljubi tako slatko kao ti.

Moji su drugovi švaleri i bekrije
a ja sam tu u prolazu, mene srce izdaje.
I šta mi bi kad sam se u tebe zaljubio
za jedan dan, za jednu noć glavu sam izgubio.

I ne mogu mi pomoći ni Bogovi, ni doktori,
jer me niko ne ljubi tako slatko kao ti.

- hvala River