Dzem i Sve - Bez naslova

Dok još gledam kroz to staklo
meni se muti pogled,
da li mutno mi je vreme,
ili muti mi se dvogled?
Ja bre, ne vidim!

Gledam u daljinu praznu,
gledam pratim pokret svaki,
al’ ne vidim više ništa,
mutno vreme, mutni dani.
Ja to osećam!

Snaga pokreta muči moj očni nerv,
da li da gledam dalje ili prestanem?
Snaga vremena muči moju davnu želju,
da umrem kao čovek u sreći i veselju!

Dok još zurim kroz to staklo,
gledam levo, gledam pravo.
Još ga nisam ni prstom tak’o,
ono pade k’o da je staro!
Ja bre, ne znam!

- hvala drChomma