Djura i Mornari - Komandant Pero

To je snazan jedan tip
sanzan tip sto vozi dzip
i on svakoj curi
svakoj curi kupi lilihip

njegov pogled je skroz mrk
i on ima ostar brk
a to svaku curu,
svaku curu natera na trk

komandant Pero, komandant Pero
tako ga zovu zene sve
komandant Pero, komandant Pero
u gradu legenda ziva je

komandant Pero, komandant Pero
tako ga zovu zene sve
komandant Pero, komandant Pero
u gradu legenda ziva je

la, la, laj zaigraj kad komandant zasvira
la, la, laj zaigraj kad komandant zasvira

on nikom nije dobar drug,
kazu da ima golem cug
on hoce svakoj curi
svakoj curi da utera dug
juri kolima kroz grad
i mnogi misle da je gad
kaze svakoj curi
svakoj curi mala dodji sad

komandant Pero, komandant Pero
tako ga zovu zene sve
komandant Pero, komandant Pero
u gradu legenda ziva je

komandant Pero, komandant Pero
tako ga zovu zene sve
komandant Pero, komandant Pero
u gradu legenda ziva je

la, la, laj zaigraj kad komandant zasvira
la, la, laj zaigraj kad komandant zasvira

- hvala Pit.M