Haustor - Radio

Otvaram prozor za noćni zrak
Otvaram prozor za noćni zrak
Ulazi rasvjetljeni grad

Crni dječaci već su tu
Zovu me na obalu

Kroz nas protiče ulice
Vojna patrola crni slam
Antena hladna od mjeseca
Ehehehej, ehehehej

Volim slušati radio
O-o-o-o radio

Ležim na pjesku u zvjezdama
Kraj uha krči New Orleans
Crveno sunce i ocean
Čekamo dan, čekamo dan

Volim slušati radio
O-o-o-o radio